Leden 2018

PROKLETÍ SROVNÁVÁNÍ

15. ledna 2018 v 15:17 | Petr Zika
PRO VEDOUCÍ CHVAL 2
PROKLETÍ SROVNÁVÁNÍ


To je další věc pro vedoucí chval,kde na nás může přijít tlak.
Vedoucí chval jsou vystaveni tomuto tlaku silněji,protože i ve světě se prostě zpěváci a skupiny porovnávají,jsou různé soutěže,jako slavíci,gremy,hitparády a to se přeneslo i do církve.
Genesis 4:1-16 SNC (Kain a Ábel)
Nebudu tady rozvádět celé to slovo,jde mi hlavně o to,zachytit jen tu myšlenku srovnávání se.
Kainův problém byl kvůli porovnávání se,se svým bratrem Ábelem.
Vidíme,že tento problém je na světě od pádu člověka.
Bůh Ábelovu oběť přijal a Kainovu ne a ten si z toho vydedukoval mylnou představu,že Bůh má raději Ábela a že on je ten outsider.
Ale Bůh mu odpovídá ve verši 6.klíčovým slovem:"Myslíš si snad,že mám raději tvého bratra než tebe?"
Nemá,to je odpověď i pro nás v našem porovnávání se a případné sebelítosti,v žádném případě,tě Bůh nebere jako toho outsidera.
Vždyť Bůh říká o každém z nás:
Iz 43 …"V mých očích jsi tak vzácný a drahý,protože jsem si tě zamiloval."
V Božím srdci je pro každého z nás místo,které můžeme zaplnit jenom my.
Máš svoje jedinečné nezastupitelné místo v Božím srdci.
Bůh nemá žádný žebříček a hierarchii,jako:duchovňák,dobří,ti co to zvládají,ti co to nezvládají,odpadlí,slabí,outsideři...
Ef 4:6 …"jeden Bůh a Otec všech,který je nade všemi,skrze všechny působí a je ve všech."
Bůh nás nesrovnává.
V Božích očích není nikdo lepší-všichni jsme zhřešili a potřebujeme se vrátit k Otci,do Jeho otevřené náruče lásky.
Každý jsme originál,tak jedineční!
Když Boha miluješ a uctíváš,nikdo jiný to tak neudělá.On miluje náš hlas,barvu našich očích atd.
Jedinečnost-musíme to přijmout,chodit v naší jedinečnosti s Bohem.
Nesnaž se být někým jiným,nebo jen kopírovat někoho jiného,přestaňte si přát být jako někdo jiný,zpívat jako někdo jiný atd.

NEPOROVNÁVEJTE SE!!!
Víme jak Ježíš odsoudil to porovnávání toho zákoníka s tím celníkem v chrámě,porovnávání může vést k samospravedlnosti a nebo k samoodsouzení s pocity viny.
Jak říká bible,mi sami sebe,ani jiné nemůžeme posoudit úplně správně,to může jen Bůh,nechme to na Něm.A On se na nás dívá očima lásky(které nám někdy chybí).
A navíc,znáte ten příběh,jak Bůh poslal proroka Samuele,aby pomazal krále Davida.Prvně si myslel,že to bude ten nejstarší a nejurostlejší syn,ten nejpovedenější,ale Bůh mu řekl,já se nedívám očima jako ty,já se dívám do srdce a vybral si podle lidských měřítek a posuzování outsidera rodiny,který se stal mužem podle Božího srdce a největším králem Izraele.
Mat 11:5 SNC Ježíš tady říká:"Ti,kteří u lidí neznamenají nic (outsideři),jsou ujišťováni,že Bůh s nimi počítá."
Bůh Otec není zaměřený na výkon.Není to ani o tom co děláme,ale kým jsme.A v tom chtěl jednat i s Kainem…podle toho si vybral i Davida…
Tolik křesťanů má tak bídný názor na sebe,mají tak slabé zdravé sebevědomí-jsou jako sirotci.
Celý náš národ podléhá myšlení sirotků.Nepřijímej toto myšlení-NEJSME SIROTCI!!!
Je dobré být sám sebou,tím kým jsi,Bůh tě tak stvořil-Vy jste Otcovi děti.
Ef 3: ..."Zakořeňte se v Boží lásce"
Pravda je,že já jsem milovaný Boží syn-dcera,tohle je moje budoucnost,má naděje,má síla,můj život.
Jsme plánovaní od začátku stvoření(Žalm 139).Nejsi náhoda,Bůh tě povolal do života,pro Něho jsi tak důležitý-á.
Povolal tě a stvořil takového jaký jsi tak jedinečného-nou.
Ať se děje cokoliv,moje kořeny,moje závislost je v Něm a v Jeho lásce,pak nebudeme mít potřebu se srovnávat.
Někdy mohou být naše pocity zrádné a to tehdy,když tou bránou mysli propustíme myšlenky,které nejsou pravdivé.Boží pravda o mě je:
-já jsem miláček Boží
-Boží láska ke mně je bezpodmínečná
-jsem jedinečný-á
Někdy se můžeme ocitnout v situaci jako Kain a můžeme propadnout tomu tlaku srovnávání se.
Nejsme dokonalí a ne všechny situace zvládáme,ale hlavní je si to uvědomit a nepropadnout panice,je důležité si připomínat tu Boží pravdu.
Také bychom se měli držet toho,že v našem křesťanském prostředí,vůbec nejde o nějaké soutěžení,či porovnávání.
To byla chyba Kaina,že se začal porovnávat se svým bratrem o to vůbec Bohu nešlo.
Bůh neočekává,že budeme dokonalí,ale že Ho budeme milovat.
On je silou slabým-pomocí bezmocným!
Gen 4:7 SNC …"S mou pomocí to můžeš zvládnout".
Bůh nabízí vždy pomocnou ruku (i Kainům,těm obzvláště…)
Máme-li tento problém porovnávání se,můžeme vždy žádat Boha o pomoc:"Bez tebe to Pane nezvládnu,už se zase srovnávám se svým bratrem,či sestrou a jsem z toho "dole"…"
Bůh vždy bude usilovat o naši svobodu,tak jako chtěl,aby byl od toho svobodný i Kain-svoboda od porovnávání se.
Synové a dcery jsou svobodní!
Ať se Vám to daří,neporovnávat se-nemáte to zapotřebí,jste každý tak vzácný a jedinečný!

Petr