Září 2015

ŘEČ BEZE SLOV

30. září 2015 v 15:52 | Petr Zika
ŘEČ BEZE SLOV
žijeme v době,kdy jsme přehlceni "slovem",ze všech stran se na nás valí,ať už z TV,rádia,internetu,v tisku,zaměstnání,doma atd.
Pak se mnohdy stává,že k nám už přestává promlouvat,jako-by jsme je už přestávali vnímat a brát vážně.
Proto je tolik problémů i ve vztazích-vázne totiž komunikace.
Ale je to dar od Boha pro nás,jsme odlišení právě darem slova a komunikace od všeho stvoření,už v ráji volal Bůh na Adama který se skrýval když ho hledal:"Adame,kde jsi?" (Gen 3:8-10).Bůh s námi chce komunikovat.
"Na počátku bylo Slovo,to slovo bylo u Boha,to Slovo bylo Bůh." (Jan 1:1).
Co tím chci říct je to,že můžeme někdy některé věci a to i Boha minout,pokud nebudeme nastavení na Slovo a vztah s Bohem (to spolu souvisí).
Bůh je nadpřirozený a taky tak jedná,paradox v tom může být to,že On k nám může mluvit v TICHU!
S Bohem je to jiné,jako to přehlcení slovem které momentálně silně prožíváme ve světě a taky tkzv.efekt "máme přelidněno".Jak říká Kristus:"mé jho netíží a břemeno netlačí",On nás nebude přehlcovat a valit se na nás,aby nás přehltil,což se nám paradoxně může stát někdy i v církvi-můžeme už být přesycení vším tím slovem,které tam můžeme slyšet,i když samo o sobě to mohou být dobré věci.
Někdy stačí jedna věta,která nás může tak oslovit a měnit naše náhledy a životy,už jsem to sám zažil,když něco řekne Bůh má to váhu a těch slov není mnoho,tak stejně říká Ježíš:"pokud jdete do Božího domu a modlíte se ať vašich slov není mnoho",je to zvláštní slovo z úst Božích,ale Bůh ví co mluví a dělá,nebudeme vyslyšení pro množství slov,Bůh se dívá především do srdce,to mluví jinou řečí-Duch k duchu,napřímo,jak říká David v jednom Žalmu."má modlitba je upřímná bez příkras",bylo to když byl "nahý" a neměl už slov pro svou modlitbu,na nic si nehrál,věděl,že Bůh ho prostoupil.
Nedávno se mi stalo v církvi když jsem vedl shromáždění,že jsem vnímal,že se máme modlit za určité lidi a nic neříkat,modlit se BEZE SLOV,bylo to neobvyklé,ale velmi silný okamžik pro ty samotné lidi za které jsme se modlili,mluvil totiž k nim sám Bůh!A další věc-navštívil nás po delší době jeden můj přítel a chtěl,abych mu něco moudrého řekl,tak jsem mu řekl,že spolu můžeme chvíli mlčet,byl to zajímavý moment...
Někdy množství našich slov může být spíše překážkou.
Podívejme se např: na Sv. Terezii,Bůh k ní promluvil v tichu skrze sochu tak silně,že to ovlivnilo její život,nebo hrabě Zinzendorf,k tomu mluvil,když se díval na jeden obraz a to taky tak silně ovlivnilo nejen jeho život.
Často k nám Duch svatý mluví řečí beze slov,mluví k našemu duchu.
Sv.Terezie z Avily píše,že jí v jejím niterném vztahu s Bohem mnohdy pomohlo,dívat se na nějaký obraz např:křížovou cestu,či číst nějaký text o Bohu...
Můžeme to vyzkoušet i my,můžeme se třeba podívat na film Mela Gibsona "Umučení Krista",nebo se zadívat na fotku z tohoto filmu a pustit si k tomu třeba píseň "CENA TVÉ OBĚTI" z našeho play listu na:
www.bandzone.cz/jinyrytmus
a nechme ať to k nám promlouvá beze slov
Petr

Umučení Krista