Leden 2015

publicita

16. ledna 2015 v 16:06 | Petr Zika
publicitapublicita


Henri Nouwen poznamenal,že větší část Božího díla ve světě necháváme bez povšimnutí.
Celá řada lidí se stane slavnými a známými pro svou službu,je ale možné,že velký díl Božího spásného jednání zůstane v našich dějinách zcela bez povšimnutí.Něco takového zůstává těžko pochopitelným tajemstvím v naší době,která připisuje tak velký význam publicitě.
Máme sklon si myslet,že čím víc se o něčem mluví a čím víc o tom lidé vědí,tím je to důležitější.
Kdo to ale může opravdově posoudit?
Četl jsem článek od Matta Redmana jak se ho ptali na jeho úsudek na jisté vyhlášení deseti nejúspěšnějších "hitů" chval v U.S.A.Matt na to naštvaně reagoval:"A kdo jim to řekl?"
Já už jsem stál nesčetněkrát na pódiu a někdy se to možná povedlo a děli se i věci,ale nevím jestli to bylo to nejdůležitější,to co Boha nějak ohromilo.
Nezávisle na sobě mi totiž dva proroci prorokovali to stejné a to,že Bohu se líbí,když ho uctívám v ústranní jen já sám - celým srdcem,to že je moje kněžská služba,k tomu si mě předurčil a povolal.
Můžete si říct co může na tomhle být tak důležitého,vždyť to nejde vidět,je to k něčemu,je to pro někoho?
Boží moudrost je prostě světu bláznovstvím.To co pro nás nemusí být důležité může být pro Boha to nejdůležitější.
On se zjevuje ,projevuje a jedná svým způsobem,ne podle našich představ,jak sám Bůh prohlásil:
"Mé myšlení,není vaše myšlení" (či mé představy jsou jiné než vaše…)
On jedná ve skrytu,bez nějakých okázalostí.
Doma nejsou žádné světla,žádné pódium,žádné "publikum",žádná okázalá chvála a super písně které ohromí,vždy to ale pramení z naprosté soustředěnosti své pozornosti jen na Něho.
Jenom On a já.
Mezi námi už nic nestojí,nepotřebuji se soustředit už na nic jiného,než na Něho,nepotřebuji se nikomu zalíbit,zavděčit,s někým soutěžit o to být ten nejlepší,ukázat se,být úspěšný,nepotřebuji se soustředit na to,abych dobře zahrál a zazpíval,jak mám nastavený odposlech,co kapela,jestli mě následuje,co lidi,co vedoucí akce,co naše publicita…
Zvláštní publicitu si dělal Ježíš.Většině lidem říkal a zdůrazňoval,ať o tom co udělal nikomu neříkají!!!
Nepotřeboval se tím chlubit,neměl potřebu se zviditelňovat.
Své učedníky učil o publicitě to stejné,řekl jim,že když se modlí,aby to nedělali jako farizejové na odiv před druhými,radil jim,ať jdou do svého pokojíku,zavřou se tam a ve skrytu se modlí a taky,že když dělají něco pro druhé,nemají to dělat okázale-ať vaše pravice neví co dělá levice a že Bůh vidí co je ve skrytosti a odplatí jim.
Nesnažte se nic někam tlačit,zviditelňovat se,o nějakou okázalost,nesoutěžte s nikým,neposuzujte a nehodnoťte ukvapeně ať ve vašem životě i vaší chvále jde především o Něho,ne o to uspět a zalíbit se lidem.
Gal 5:1 …Kristus nás osvobodil a uvádí nás do svobody a to i od tlaku zalíbit se lidem,tlaku veřejného mínění,očekávání jiných,jsme svobodní i od závislosti očekávání ocenění od jiných lidí a nakonec i od celé té věci s publicitou,která je teď tak trendy.
Poslední dobou mám podezření,že se někdy právě i z těchto důvodů chvály víc dělají pro lidi,než pro samotného Boha.
Nesnažte se být za každou cenu úspěšní,přestože jste tomuto tlaku vystaveni i v církvi víc,než kdy předtím,snažte se dotknout Božího srdce,Bůh nepotřebuje Vaše dobré výkony,stačí mu to,že jste a milujete Ho,hledáte opravdově Jeho tvář.
Tato Vaše vášeň bude mít publicitu v nebesích.
Možná nebudete tolik vidět,ale v Božím království budete známí,nebojte se,Bůh Vás stále drží ve své dlani a kochá se Vámi,radostně nad Vámi zpívá svoji píseň lásky a obdivuje Vás.
Ježíš měl svoji publicitu taky v nebesích,nepotřeboval tu pozemskou,byl od ní zcela svobodný,svoji slávu zanechal v nebesích,když sestoupil na zem (Fil 2:5-9),stejně i naše sláva a opravdové ocenění je v nebesích.
Víte,že Ježíš se stranil zákoníkům a farizejům,té jejich okázalosti a publicitě,zviditelňování se na odiv,ukázce úspěšnosti a vlastní velikosti.On naopak upřednostňoval ty "malé",chudé na duchu,ty bezvýznamné,kteří nebyli vidět a po lidsku se neměli ani čím chlubit,spíše naopak,většinou to byli ztroskotanci,ti kterým to nevyšlo,s těmi byl On v blízkém obecenství (všiml si jich,zastavil se u nich),to bylo Boží ocenění-v jeho očích jsou oni úspěšní,protože ho plně a bez předsudků a vlastní důležitosti přijímali.
Jeden z okázalých lidí,který Ježíše pozval na hostinu,aby se tím ukázal,zalíbil,zviditelnil a získal na publicitě (víte že farizejové se v tom předháněli) byl nakonec na tohle upozorněn Ježíšem a to když na tu hostinu přišla zničehonic hříšná a neznámá žena,kterou všichni pohrdali a začala umývat Ježíši nohy,vylila na Něj drahou vonnou mast a líbala ho.
Ježíš mu řekl,že když přišel,tak přesto,že to bylo v té době zvykem jako hostovi nohy neumyl a ani ho nepolíbil,spíše se chtěl ukázat a jeho zájem a láska k Němu nebyla až tak opravdová,jako u té ženy.,ta nehledala Ježíše proto aby se ukázala a stala se známou a obdivovanou.
Na té ženě nám ukázal co to je uctívání a onen muž by nám měl být varováním v našem přístupu k Bohu,uctívání,chvále a touze po té světské publicitě.
Nakonec Ježíš řekl,že to má být napsáno do evangelií kvůli té "neznámé,obyčejné,nepatrné,hříšné ženě" a ne kvůli tomu muži,který si myslel,že je "někdo",což je paradox,protože on se tím chtěl zviditelnit,on toužil po té publicitě,které se nakonec dostalo té ženě,která o ni paradoxně vůbec nestála,přišla jen a jen kvůli Ježíši a jeho lásce a odpuštění,o kterém slyšela,že je nabízí a uděluje i hříšníkům a to bez výhrad.
Paradoxně ona nehleděla na to co lidi (jako ten farizej),ale na to co Ježíš.
Tak ať se nám daří takoví postoj v uctívání a chvále jako té neznámé hříšné ženě,ať to děláme jen a jen výhradně kvůli Ježíši,Jeho lásce a odpuštění s vědomým vlastní nehodnosti a potřeby Krista jako Spasitele,s vědomým toho,že sami to nezvládneme a ani nemusíme zvládnout-to je naše svoboda Božích dětí a ať tu drahocennou mast našeho srdce nelijem na sebe ani na lidi,ale jen na Boha.
Honba za úspěchem a publicitou je v této společnosti tak silně zakořeněná,že nás ovlivňuje.
Všechno to pramení z toho,že jsme zaměřeni na sebe,výkon,úspěch a ne na vztah s Bohem.
My ale víme,že Boží království nezáleží v těchto věcech.
Zlomený a pokorný člověk ví,že vlastně ani nemá Bohu co nabídnout.
Blaze Vám "neúspěšným,malým,skrytým,bezvýznamným,zkrachovalým" a chudým na duchu,Vaše je to království,Vaše uctívání je Bohu a nebesům známé.

Petr