Srpen 2014

JAK NA NÁS PÚSOBÍ HUDBA

8. srpna 2014 v 14:06 | Petr Zika

JAK NA NÁS PÚSOBÍ HUDBA

Víte - nevíte ?

Přidávám na blog několik zajímavých postřehů o hudbě.
Jeden je z pohledu muzikoterapeutů a druhý je z pohledu Martina Luthera.
Hudba ovlivňuje emoce, ale i řadu rozumových funkcí, dokonce dokáže zasáhnout do stavby mozku. Umí ukolébat k spánku, pomáhá mobilizovat síly v kritických situacích i vybudit až na pokraj infarktu. Hudba zasahuje do našeho každodenního života víc, než tušíme - dokonce i když nehrajeme na hudební nástroj a neumíme zpívat.
Bez přehánění můžeme říct, že hudba dotváří náš životní příběh. "Ne náhodou nám může písnička, kterou jsme slyšeli při určité události, tyto chvíle i po letech připomenout. Vyvolá dávno zapomenuté vzpomínky a pocity, o kterých jsme ani neměli tušení, že jsou v nás někde uschované. A to se týká nejen pocitů spojených s prožitky příjemnými, ale též pocitů, které nás doprovázely v temných chvílích".
Ostatně původní význam hudby byl rituální a rituály vymezovaly důležité události na životní pouti člověka. "Hudba sloužila k vyrovnání se s nejrůznějšími situacemi, rituály spojené s hudbou pomáhaly lidem odvrátit od sebe nepříznivé události, mírnily strach ze smrti, nepřízně osudu, pomáhaly v boji s chorobami".
Naše "hudební historie" začíná ještě před narozením. Již během nitroděložního vývoje vnímáme hudbu, kterou můžeme v pozdějších letech bezpečně identifikovat. Generace našich předků věděla své o účincích ukolébavek na nemluvňata, o potvrzení této intuitivní lidové moudrosti se postarali například kanadští výzkumníci z Albertské univerzity, kteří zjišťovali účinky hudby na novorozence. Při přehrávání ukolébavek (u nedonošenců případně doplněných o přídavné zvuky srdečního tepu nebo zvuku dělohy) na novorozeneckých odděleních zjistili, že miminka lépe snášejí bolest spojenou s odběry krve a dalšími lékařskými výkony, zaznamenali i pozitivní vliv na srdeční tep, dechovou frekvence a na příjem potravy.

Martin Luther

O hudbě:
Hudba je čistým a úžasným darem Božím,který mě často probudil a přispěl k radosti.
Svatého Augustina trápili výčitky svědomí,kdykoliv se přichytil při potěšení z hudby,kterou považoval za hříšnou.Byl to vynikající duch a kdyby dnes žil,souhlasil by s námi.
Nesnáším ty blázny,kteří pohrdají hudbou,protože ona je dar Boží.
Hudba zahání ďábla a rozveseluje lidi.Zapomínají při ní na všechen hněv,necudnosti,nafoukanost a podobně.
Hudbu kladu na nejvyšší místo hned po teologii a patří ji největší úcta.
Nevyměnil bych to málo co umím z hudby za nic velkolepého.Zkušenost potvrzuje,že jen hudba,hned po Božím slově si zaslouží,abychom ji velebili jako učitelku a vychovatelku citů lidské duše.
Víme,že ďáblům zní hudba odporně a nesnesitelně.Duše mi vyvěrá a překypuje,když poslouchám hudbu,která mě tak často oblažila a zachránila před hroznými souženími.
Hudba hýbe všemi city,ona rozveseluje smutného,povzbudí sklíčeného,utiší pomstychtivého (hned po slově Božím).
Duch svatý ve slově zaznamenal,že Saulův zlý duch byl vyhnaný,když David hrál na harfu.
Toho daru hudby se dostalo jen lidem,aby jim připomínal,že jsou stvořeni na uctívání a chválu Pána.
V hudebním díle,může člověk vidět Boží moudrost a zázrak.
Luther
-se snažil mít vycvičený sbor pěvců
-zavedl do Bohoslužby společný zpěv (nejen kněz)
-volně ztvárnil žalmy (byl v tom průkopník)