Nové palivo na oheň

2. března 2012 v 17:02 | Petr Zika
NOVÉ PALIVO NA OHEŇ


Jak doplňovat palivo?

Nedávno jsem si koupil NZ-Slovo na cestu (SNC).Je to volnější překlad,který je obdobou populárních překladů The Living Bible,Good News Bible (mimo jiné dozvěděl jsem se,že tyto překlady čte i Bono z U2 a Stuart Angus...).
Většinou když čtu jiný překlad,tak to slovo pro mě znovu ožívá a můžu ho číst a vidět "nově".
Otevřel jsem list Židům a hned na začátku jsem byl ohromen Božím zjevením.
Boží slovo proniklo až do mého ducha (Žd 4:12).
Stojí tam hned v 1 kpt.
"Boží Syn je podivuhodná bytost.
Bůh mu vše dal a skrze něho stvořil svět a vše,co je v něm.On vyzařuje Boží lásku.Každý jeho čin a každé jeho slovo dosvědčuje,že je Bůh.Řídí vesmír podmanivou silou svého rozkazu.Zemřel,aby očistil naše svědomí od všech hříchů,vstal z mrtvých a pak se posadil na čestné místo u Boha."

Dál Žd 3:1 ..."Snažte se poznávat Ježíše,který byl Božím vyslancem na zemi a nyní je našim zástupcem u Boha."

Kristus je tajemství do kterého musíme stále pronikat.
A to bude palivem pro naše uctívání.

Dal Žd 4:13,14 ..."Žádná bytost před ním není bezpečná.Bůh před kterým se budeme ze všeho
zodpovídat,vidí vše takové,jaké to ve skutečnosti je:propadlé Božímu soudu a odkázané na jeho Milost.
Máme však u Boha mocného prostředníka,jeho Syna ježíše-pevně se ho držme..."

Jsme totálně odkázaní na jeho milost!
Jsme vydaní všanc Bohu-náš život je v jeho rukách.
Naštěstí máme mocného prostředníka,který se za nás přimlouvá a zatáhl za nás náš dluh...
Tohle bude dalším palivem pro naše uctívání.

1Petr 1:8-12 ..."I když jste ho nikdy neviděli,přece ho milujete,a ačkoliv ho ještě nevidíte,přece v něho věříte.A prožíváte nezměrnou radost z toho,že dosahujete cíle své víry-spasení,které se snažili odhalit a poznat již proroci.Předpovídali a pátrali po tom,na který čas a na jaké okolnosti poukazoval Duch svatý,který v nich působil a který prorokoval o Kristově utrpení a slávě.Jsou to pravdy,které vám byly zvěstovány-jsou to tak zvláštní a úžasné věci,že i andělé v nebi touží do nich důkladněji nahlédnout."
I andělé touží víc proniknout do tohoto tajemství jímž je Kristus a evangelium.
O co víc bychom měli o to usilovat my.

Žd 12:1,2 ..."Máme všechno odložit a dívat se na Ježíše (zaměřit se na něho a jeho dílo spasení),On je ZDROJEM i OBSAHEM naší víry."

2Kor 3:16 ..."Kdo se obrátí k Pánu,tomu se otevřou oči..."

Nemůžeme se spokojit a zastavit se v našem poznání Krista,které právě máme,musíme jít dál a hlouběji.Je co oběvovat-Bůh se nám bude odhalovat den za dnem,pokud ho budeme hledat opravdově.
To odhalované tajemství jímž je Kristus v nás bude probouzet novou víru,lásku a obdiv a tak budeme mít stále nové palivo k našemu uctívání.

Daniel 2:22..."On zjevuje hlubiny i tajemství,ví o tom co je v temnotě,s ním však přebývá světlo..."
Staří Židovští komentátoři a vykladači Bible dokazují s odvoláním na tento verš,že jedním z jmen Mesiáše je "Světlo".
Bůh sám nám bude zjevovat hlubiny a tajemství,bude nás osvětlovat a svítit nám v tmách.

Bůh ví a zná co je v temnotě,ve světě neviditelném,někde hluboko ve vesmíru,za jeho nekonečnými hranicemi,on ví všechno,jak on je veliký!
Říkám vždycky v této chvíli:"Bože,kdo jsi,kdo vlastně jsi?"
A taky děkuji Bohu,že mě zavolal ze tmy do podivuhodného světla k věčnému životu,skrze to tajemství kterým je Kristus a skrze moc evangelia.
Někde hluboko uvnitř v mém duchu se mě Bůh dotýká v takové chvíli a zjevuje se nově, "ožívá" ve mně.
V tento svatý okamžik mě Bůh pohlcuje,jsme jedno,ztrácím se v něm,pak už Boží slovo a pravdy o něm nejsou jen nějaké fráze.
V ten moment přiložím palivo na oheň mého uctívání a mám chuť před ním padnout na tvář a vyzpívat mu chválu,či zůstat jen tak před ním v jeho blízkosti v jeho zjevení.
Vede mě to k vzývání Boha-jako svého osobního Boha,k hrdosti,že on je můj Bůh,k lásce k němu.
Vede mě to taky k díkčinění,děkuji Bohu za to,že mě už před stvořením světa (Ef 1) vyvolil k tomu,abych ho poznal a uvěřil v něho,jaká výsada a čest pro mě a tím získávám tu hlavní cenu-spasení,život věčný a jako bonus závdavek Ducha svatého (ochutnávku nebe a Boží nadpřirozenosti) a taky pomoc k novému životu a dalším zjevením Boha a jeho pravdy.

Potřebujeme vzít tento svatý okamžik do společné chvály.
Toto nás totiž vede k uctívání.
Předejte to když povedete chvály,začleňte to tam nějak.
Např:
-napište novou píseň,která o tom bude mluvit a bude čerstvá
-zpívejte novou píseň (Duchovní píseň /spontánní píseň/,jak vás povede Duch v tomto novém zjevení...)
-prokřikujte to Bohu i lidem,zvěstujte jeho divy,honoste se Bohem,opěvujte ho (Žalm 105+ 1 Par 16)
-nebo to jen tak řeknětě před hraním,či mezi písněmi,nebo v nějaké chvíli v písni
-nebo přečtěte Boží slovo,které to vystihuje,nebo jakkoliv...
Lidem to může pomoct "chytnout" nové zjevení Boha k uctívání.
Potřebujeme pro naše uctívání palivo na oheň,který je potřeba udržovat stále "živý".
Palivem na náš oheň je náš vztah s Bohem,čerstvé zjevení Boha,Boží slovo a naše víra.

Vždy když "zahlédneme" Boží obraz,jeho velikost,odlišnost a slávu,pak se uvolníme ze všech obav a začneme tomuto velkému Bohu,který je láska důvěřovat a tak vcházíme do odpočinutí a chvály.
Pak nám začne dávat smysl i to co učil Ježíš:"Nedělejte si starosti o život-hledejte nejprve Boží království a ostatní vám bude přidáno..."
K tomu ale potřebujeme ještě jedno zjevení a to zjevení Boží lásky.
1 Jan 4:16 ..."My jsme poznali lásku,kterou má Bůh k nám a uvěřili v ni."
Pak se dokoná naše odpočinutí o kterém mluví Žd 4:3 ..."Jen když důvěřujeme Bohu,dosahujeme skutečného odpočinutí."

V 1 Par 16 David vybízí služebníky chváliče k tomu,aby hledali jeho tvář ustavičně,přemýšleli o něm,o jeho díle,poznávali ho a odhalovali jeho tajemství a pak to měli přinášet do té služby chval a uctívání.
Kristus je tajemství,do kterého musíme stále pronikat hlouběji a hlouběji.
Musíme si k němu chodit pro ta nová odhalení a zjevení.

Petr
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama