O hudbě

27. října 2011 v 17:50 | Petr Zika
Hudba je z místa odkud je Bůh a je svým způsobem prolnutá s duchovním,neviditelným světem.
Hudba a chvály přináší úlevu a mají moc měnit duchovní "klima".

Jak říká leader skupiny U2 Bono Vox:"hudba je z toho místa,odkud pochází Bůh"
On ji stvořil a dal člověku jako dar.
Když Bůh tvořil zemi,hvězdy a Boží synové spolu s anděli chválily.
Chvála byla u toho - Jób 38:7
Dokonce jsem slyšel,že jeden z Anglických překladů Bible má v úvodu knihy Genesis,že nad tou "propastnou tůní",než Bůh sformoval svět se nesl nějaký zvuk...
V Žalmu 19 je o tom něco:"Nebesa vypravují o Boží slávě,obloha hovoří o díle jeho rukou.Svoji řeč předává jeden den k druhému,noc noci sděluje poznatky.Není to řeč lidská,nejsou to slova,takový hlas od nich nelze slyšet.Jejich tón zvučí celičkou zemí..."
Píše se tady o nějakém tónu,zvuku.Ten zachycují z vesmíru různé teleskopy,není tam úplně ticho...
Hudba se skládá ze zvuku.

Král David na Boží pokyn vnesl hudbu do svatyně,kde byla Archa a kde chválili Boha.
Je napsáno,že hudebníci hráli prorockou chválu na nástroje,plynula tam hudba a Bůh byl v ní.
Jak zpívá Kevin Prosch v jedné své písni:"Bůh mluví skrze hudbu".
Tato hudba měla sloužit k Boží oslavě,ale zároveň má moc přinášet úlevu a uvolnění,má moc proměňovat duchovní klima a atmosféru.
Je zajímavé,že lidé v historii o těchto věcech věděli a věřili tomu.
Hudba byla po celý starověk užívána k určitým rituálům,skoro ve všech náboženstvích,taky jak pro přivolávání dobrého ducha,tak k zahnání zlého ducha.
A světe div se-fungovalo jim to.
Nedávno jsem viděl na Čt2 pořad o Nepálu-tam v některých budhistických klášterech mniši zaháněli zlé duchy hudbou a modlitbami-bylo to propojené.
Věřili,že když bude znít ta hudba,tak zlý duchové budou odcházet a svět se nahne na tu lepší stranu.
Jezdí tam spoustu lidí z celého světa,aby tam našli "vnitřní" klid.
Vedlo mě to právě k tomuto zamyšlení,se kterým se s Vámi sdílím.

Moderní člověk projevuje určitou nedůvěřivost,když slyší o tomto tématu.
Ale ono tajemství Boha a věcí neviditelných,dokonce i hudby člověka "přesahuje".
Různé kulturní proudy (jako osvícení atd.) došli k tomu,že neviditelný svět neexistuje ani ďábel a zlý duchové,ti jsou jen pouhou symbolickou personifikací,mýtem a strašákem.
O démonech a tom neviditelném duchovním světě je v Bibli mnoho,nemluví se o tom jen v Bibli,ale i v okolních kulturách.
Téměř u všech neindustrializovaných národů-je existence světa který nás přesahuje přítomná.
Stojíme před jednou z universálních pravd,ke které téměř všechny národy určitým vlastním způsobem dospěly.

Podívejme se na nějaké příklady z Bible,kde je zmíněno o hudbě a duchovním (neviditelným) světě .

-2 Královská 3:15 ..."Ale nyní mi přiveďte hudebníka.Když hudebník hrál,byla nad Elíšou Hospodinova ruka".
Tohle je velmi zajímavý příběh.Prorok Elíša po kterém chtěli aby očekával na Boha a prorokoval si nechá zavolat hudeníka a ten když hrál,tak Boží ruka byla nad Elíšou-Bůh v tom byl,mluvil skrze hudbu,měnil duchovní "klima" nad Elíšem.

-1 Samuelova 19:18-24 ...je to o Davidovi,který utekl před Saulem k Samuelovi,kde se usadili spolu s proroky v nějakých "kobkách" a tam se jich zmocňoval Boží duch a oni upadali do "vytržení".
Traduje se,že to byla prorocká škola,kde měli i hudebníky,kteří sloužili k těmto účelům

-1 Samuelova 16:14-23 ...Tohle je o Saulovi,kterého přepadal zlý duch.Lidé v jeho službách věděli,že se v těchto stavech používají pomazaní hudebníci,kteří přináší úlevu a doporučili mu Davida a v tom doporučení byla jedna důležitá věc ve verši 18.-Jahve je s ním-to znamená pomazání je na něm.
Pokaždé když Saula přepadl zlý duch,tak David bral kytaru a hrál a Saul se uklidnil,bývalo mu lépe a ten zlý duch od něho odstupoval.

-2 Paralipomenon 5:11-14 ... když král Šalamoun posvěcoval chrám,hráli tam hudebníci,kteří provolávali,že Boží láska a dobrota je věčná a stalo se to,že tam padla Boží sláva (jako oblak),
která zastínila všechny uvnitř a nemohli se ani hnout.Na tom místě byl Bůh a zlý duchové odstupovali,změnilo to "klima" nad tím národem.

-2 Paralipomenon 20 kpt. ...další příklad,když jeden z proroků ohlásil králi Chizkyjášovi,že má k nepřátelské armádě poslat hudebníky,kteří budou chválit Boha (byli to posvěcení a pomazaní kněží) a když začali hrát a zpívat,tak nepřátelské vojsko propadlo panice a rozprchlo se.
Atd.

Hudba je nějak prolnutá s místem odkud je Bůh a s duchovním,neviditelným světem.
Chci jen připomenout,že když hrají a chválí pomazaní lidé,mění to duchovní klima a zlý duchové odstupují a přichází úleva pro lidi.
Hudba a chvály mají moc.
Nechci to nějak přeceňovat a klást na to přehnaný důraz,ale přijde mi,že to někdy v církvi podceňujeme.
Není to jen si zazpívat nějaké "oblíbené" písničky,nebo to,že jen tak nechat hrát hudebníky je ztracený čas...
Využijte pomazaných hudebníků a vedoucích chval v církvi,mají tam své místo.
Dovolte jim,aby mohli být svobodní a nechali se vést Božím duchem k tomu k čemu je bude chtít použít.
Pokud máte nějaké pomazané hudebníky a vedoucí chval dejte jim prostor.
Bude to přinášet úlevu,Boží ruka bude nad vámi,budete možná upadat do prorockého "vytržení" a bude to měnit duchovní klima nad Vámi,zlý duchové budou odstupovat.

Je zajímavé,kolik lidí včetně křesťanů si v dnešní době stěžuje na různé stresy a tlaky.
Někteří z nich se dokonce ocitnou na psychiatrii.Tam je jedna z terapií,terapie hudbou.
Je to jen to o čem mluvím-že ta zkušenost tady je,hudba má terepeudické účinky a je prolnutá s duchovním světem..
Tento svět je pod velkým "tlakem" zla a hříchu a to přináší všechno toto sevření,které je na lidech.
Normální světská hudba,už nás ale moc neuklidní,může se nám líbit,můžeme si ji i užít,ale pokud v ní není Bůh nepřinese tu úlevu o které tady mluvím.
Co ale pozoruji poslední dobou u nás ve sboru i celé církvi je,že pomazaná hudba,chvála a uctívání přináší lidem úlevu aspoň na nějaký čas.
A to není k zahození...
Ježíš o tom mluvil,když citoval Izajáše 61 ...dám vám místo ducha sevření závoj chvály...
Je to zajímavé téma,aspoň pro mě-určitě jsme ho zatím nevyčerpali.

Petr
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama