Červenec 2011


Tlak na úspěch - tlak očekávání

12. července 2011 v 15:26 | Petr Zika
PRO VEDOUCÍ CHVAL


V církvi je mnoho různých očekávání,které někdy můžou unavovat jak lidi,tak služebníky.
Tlak na to být úspěšný pronikl i do církve.
Když máš cokoliv v církvi dělat,lidi od tebe automaticky očekávají,že nezklameš,že budeš bez chybný,že všechno uděláš dobře,že se jim to bude líbit,že zažijí Boží přítomnost,nebo nějaké povzbuzení atd.
Pak se ale může stát,že podlehneš tomu tlaku,nejsi zrovna úspěšný-po lidsku,něco zmrvíš,např:nějaký akord atd.
A tam se ukazuje v koho a v co bylo to očekávání lidí.
Máme očekávat na Pána a na Jeho jednání a konkrétně u chval se máme upínat a soustředit na Pána,hlavní otázkou je "dochází tady k uctívání" uctívám Boha,nebo se soustředím na to jaká se hraje píseň,jestli ten vedoucí to dělá dobře atd.(I když to jsou samozřejmě taky důležité věci...).
Naše očekávání musí být vždy na Boha.
Jak těch kdo chválí,tak těch,kteří chvály vedou.
Ježíš je centrem všeho co děláme,našeho života vůbec!

Toto očekávání lidí,které mají na nás a které někdy podvědomě vnímáme může vytvořit ten negativní tlak a zebrat naši pozornost a zaměření se na Boha.

Já když jezdím s JR někam hrát a vést chvály(nebo i ve sboru),tak lidi mají na nás očekávání,že nezklameme,že to bude super,že to dobře povedeme a zahrajem,že lidi zakusí Boží přítomnost,(někdy nám říkají když nás zvou:no my bychom chtěli,aby to bylo super jak tehdy tam a tam...)
Ale to vytváří ten tlak nezdravého očekávání (ne na Boha,ale na nás).
Jak říká Petr a Jan ve Sk 3 kpt. Co se divíte,to jsme nezpůsobili mi svou silou schopnostma obdarováním,nebo zbožností-to udělal Bůh,On oslavil svého Syna Ježíše.

Toto nesprávné očekávání lidí,může uvrhnout i nás vedoucích chval na nesprávné očekávání a soustředění se na nepodstatné věci.
Takže když nás někam pozvali na větší akce např:do Prahy,Brna atd.,tak jsem se snažil mít tu úroveň očekávání na svůj výkon zmenšenou,nesmíme to podcenit,ale ani přecenit,nebo se na to soustředit.
Protože pak soustředíme pozornost na sebe,na to co se děje,na lidi,pak nás může ovládnout strach a sevření a tím se vzdálíme od Hospodina.
Samozřejmě,bychom měli být připraveni,ale nenechme se tím sevřít.
Nejde přece v církvi o to být dokonalí,zvládnout to vždy technicky,ale jde o to těšit se v Bohu (s lidmi)a uctívat celým srdcem,soustředit svou pozornost na Něho.

Ten tlak je někdy obrovský,někdy tak velký,že jsem se přestal spoléhat na vedení Ducha svatého a celé chvály jsem si nějak připravil a i ty spontánní části uctívání a modliteb a držel jsem se jich tak striktně,že jsem se nemohl soustředit na Ducha svatého.
Tím nechci říct,že Pán k nám nemůže promluvit před chvalama o tom co a jak až budeme vést chvály,ale já jsem spíš kopíroval sám sebe,spoléhal se na tutovky a okamžiky které byly super,které jsme už zažili,nebo jsem kopíroval ostatní chváliče.
Bůh je ale živí stále stejný včera,dnes i zítra a na věky.
U Ducha svatého je život a plnost,on nám může dát nové věci a když ne,tak nic,tak má hodnotu i to,když mu dáš v uvozovkách obyčejnou chválu,kterou myslíš upřímně,když dojde k uctívání.

Duch svatý někdy uchopí ty slova které zpívám-tu Boží pravdu a ukazuje mi jak je mám použít,zopakovat,rozšířit,protože to jsou určitá zjevení Boha a nebo Jeho vůle.
Proto je potřeba se modlit než se připravujeme i když pak máme sloužit:
pane není to o mě ,ale o Tobě,Duchu svatý přijď a pomoz mi,veď mě,já to bez Tebe nezvládnu,bez Tebe neudělám nic,Pane přiveď mě do oblastí,kde mě potřebuješ...

Jak se vymanit z tohoto tlaku očekávání,že nezklameš???

Žd 12:1,2 ...odhoďte každou přítěž a hřích a upněte svůj zrak na Ježíše.

Před chvalama dělám to,co jsem jednou četl,jak říká Matka Tereza: " 1 hodinu přemýšlej nad tím kdo je Kristus jak je nádherný a nedělej věci,o kterých víš,že nejsou dobré."
Další pomocí je to,co mě učí Jeff Scaldwell z organizace Otcova srdce.
"Ty jsi malý kluk,který hraje svému Otci svoje písničky,kterýma ho chce uctít a potěšit."

Další věc,musíme se učit unést kritiku,když uděláme chyby,někdy kritiku,která je i mimo mísu.
Naučil jsem si říkat:No a?
Tak jsem dnes nenaplnil lidské očekávání ani svoje,zahrál jsem špatně,nebo zdánlivě se nic nedělo,i když z Božího pohledu to mohlo být naopak - no a?
Já jsem to neudělal naschvál,nejsem génius a snažím se to dělat dobře,prostě jsem neuspěl,ale v Božích očích jsem stále nádherný,Bůh si nehraje na tyto polidštěné úspěchy a neúspěchy.
On to vidí jinak když chválíš,On se dívá do srdce,říká Bible.

Takže nenech si vzít tu pozornost z Boha v tom tlaku nezdravého očekávání lidí,nesoustřeď se na to,ale na Boha.
Král David měl různé zkušenosti z těchto tlaků očekávání lidí.
V Žalmu 37:1,5,7...
Nerozrušuj se lidmi,i když se jim daří...
Polož svůj osud do Boží ruky,spolehni se na něj,On to dělá správně!Uklidni se,buď klidný před Pánem,očekávej trpělivě,klidně a chladnokrevně Jeho konání!

Petr Zika
(2010)